Archivio TRADERE

vzpomínka na zpracování travertinu Rapolano Terme
[de] [en] [es] [fr] [it
 
 
V katalogu karty a fotografie jsou chráněny autorskými právy © různých orgánů vlastníky zbo?í, a proto je zakázáno kopírovat a u?ívat bez písemného souhlasu majitele entity.

Chcete-li získat informace o povolené pou?ití těchto materiálů a postupů pro vydávání kopií, musíte kontaktovat orgány dr?áky, jak je uvedeno v kartě ka?dého obrázku.

Projekt tradere je k dispozici příjemci s ohledem na ikonografické prameny a za jakékoliv neúmyslné chyby a opomenutí.

Tradere a kulturní sdru?ení SAT nenesou ?ádnou odpovědnost za jakékoli ztráty či škody vyplývající z pou?ití obsahu poskytované tímto webem.

Contact
SAT associazione culturale
c/o Museo della Grancia
via Fratelli Rosselli
Serre di Rapolano
Rapolano Terme
53040 Siena Italy
info@incommedia.it
www.incommedia.it

 

Comune di Rapolano Terme
Subborgo Garibaldi
53040 Rapolano Terme
Siena
Tel. +39.0577.7231
Fax +39.0577.723222
www.comunerapolanoterme.it
 
 
back